Właściwości

  • Dwukomponentowa, barwna, powłokowa żywica poliuretanowa
  • Stabilna kolorystycznie pod wpływem promieniowania UV, otwarta na dyfuzję pary wodnej
  • Posadzka przewodząca typu ESD (Electro-Static-Discharge),
  • Powłoka o wysokiej trwałości przy małych i średnich obciążeniach mechanicznych

Obszary zastosowań

  • Powłoka do zastosowań w przemyśle elektronicznym do tzw. „czystych pomieszczeń”
  • W obszary ESD, w połączeniu z obuwiem ESD umożliwia uziemienie personelu
  • REACh- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z woda, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123