Właściwości

  • Dwuskładnikowy, pigmentowany uszczelniacz na bazie żywicy poliuretanowej
  • Stabilny kolor pod wpływem promieniowania UV, otwarty na dyfuzję
  • Powłoka podłogowa ESD, przewodząca ładunki elektrostatyczne
  • Uszczelniacz o wysokiej trwałości, odporny na małe lub średnie obciążenia mechaniczne

Aplikacje

  • Powłoki dla przemysłu elektronicznego i pomieszczeń czystych
  • Obszary ESD (EPA), z butami ESD odpowiednimi do uziemienia osób
  • Ekonomiczna naprawa starych podłóg przewodzących prąd
  • Scenariusze narażenia poddane ponownej ocenie: okresowy kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123