Właściwości

 • Dwukomponentowa, o niskiej zawartości rozpuszczalnika, odporna na działanie UV, szybkowiążąca żywica reak-tywna na bazie Technologii KineticBoost ®
 • Wysoce elastyczna
 • Wiązanie nie jest uzależnione od temperatury i wilgoci
 • Krótkie odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami technologicznymi
 • Dobra odporność na rozcieńczonych kwasów, zasad i solni
 • Możliwość nakładania powłoki pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 • Dłuższy czas obróbki i przyspieszony czas wiązania
 • Powłoka otwarta na dyfuzję pary wodnej

Obszary zastosowań

 • Żywica reaktywna do zabezpieczania podłoży mineralnych przez wytwarzanie elastycznych membran pod powłokami lub nawierzchniami posadzkowymi również zewnętrznymi
 • Renowacja starych powłok elastycznych
 • System ochrony powierzchniowej OS10 wg DAfStb Rili SIB 2001, DIN EN 1504-2 i DIN V 18026
 • Nakładanie nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • REACh- scenariusz ekspozycji: obróbka, stała inhalacja, czasowy kontakt z wodą

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123