Właściwości

 • Dwukomponentowa, odporna na działanie UV, szybkowiążąca specjalna powłoka na bazie poliuretanu, o niskiej zawartości rozpuszczalnika
 • Dobra odporność na rozwodnione kwasy, zasady i roztwory solne
 • Możliwość nakładania powłoki pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 • Dłuższy czas obróbki i przyspieszony czas wiązania
 • Wiąże również w niskich temperaturach i przy podwyższonej wilgotności powietrza
 • Krótkie odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami technologicznymi
 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie i zarysowanie
 • Powłoka otwarta na dyfuzję pary wodnej

Obszary zastosowań

 • Powłoka zabezpieczająca do podłoży mineralnych i jstalowych
 • Powłoka renowacyjna dla starych powłok żywicznych
 • Nakładanie nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • System powłok posadzkowych klasy OS8 i OS10 wg DAfStb Rili SIB 2001, PE EN 1504-2 i DIN V18026
 • REACh- scenariusz ekspozycji: obróbka, stała inhalacja, czasowy kontakt z wodą
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123