Właściwości

 • Dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowej, stosowana głównie w przemyśle
 • Półpołysk
 • Wykazuje dobrą przyczepność do suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych (bez widocznej
  warstwy wilgoci)
 • Odporny na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i roztworów zasadowych, a także wielu chemikaliów organicznych (patrz tabela odporności chemicznej)
 • Spełnia kryteria niemieckiego Komitetu ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2018) dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz
 • Bardzo niska emisja według GEV-EMICODE, kategoria EC1PLUSR

Obszary zastosowań

 • Wykonywanie podłoży mineralnych narażonych na obciążenia mechaniczne i chemiczne, zapewniające estetyczny wygląd
 • Do użytku w obszarach o niewielkim do umiarkowanego obciążeniu mechanicznym
 • REACH- scenariusze ekspozycji: długotrwała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123