Właściwości

  • Dwukomponentowa, pigmentowana powłoka z żywicy epoksydowej do stosowania w obszarach przemysłowych
  • Aby uzyskać większą grubość warstwy, można ją wypełnić i posypać kruszywem suszonym w piecu
  • Powłoka o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej

Obszary zastosowań

  • Powłoka na podłoża mineralne o grubości 1-6 mm
  • Powłoki do magazynów, zakładów produkcyjnych, warsztatów, magazynów itp.
  • Połączenia stalowych kotew
  • Do stosowania w obszarach przemysłowych lub podobnych
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123