Właściwości

  • Dwukomponnetowa, pigmentowana żywica epoksydowa
  • Zgodnie z rozporządzeniem UE 2004/42 (standard Decopaint): <1% VOC
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie i chemikalia

Obszary zastosowań

  • Materiał powłokowy do podłóg budynków publicznych
  • Nadaje się do stosowania w salonach zgodnie z MVV TB 2017
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123