Właściwości

  • System kolorowych powłok
  • Powłoka o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej
  • Bezspoinowe, dostępne w różnych klasach przeciwpoślizgowych

Obszary zastosowań

  • Powierzchnie wewnętrzne w wielu obszarach przemysłu i handlu Przykłady: przemysł spożywczy, kuchnie handlowe, podłogi sprzedażowe, przemysł chemiczny, farmaceutyczny i elektroniczny
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123