Właściwości

  • Dwukomponentowa, elastyfikowana, barwna żywica epoksydowana do stosowania na powierzchniach parkingów oraz w przemyśle
  • Możliwość grubowarstwowego wypełniania i powierzchniowego zasypywania ogniowo suszonym kruszywem kwarcowym
  • Dobra odporność na ścieranie, chemikalia i oddziaływanie światła

Obszary zastosowań

  • Coating for interior and exterior parking areas
  • For use in industrial areas or similar
  • REACh-assessed exposure scenarios: periodical water-contact, periodical inhalation, application

 

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123