Właściwości

  • Dwukomponentowy, epoksydowo-poliuretanowymateriał powłokowy
  • Mostkuje rysy zgodnie z dyrektywą niemiecką ZG „Systemy ochronne betonu, Załącznik LAU”

Obszary zastosowań

  • Elastyczna warstwa pośrednia w przewodzącym ładunki elektryczne systemie ochronnym MC-DUR 1800
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji:czasowainhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123