Właściwości

  • Dwukomponentowa, pigmentowana powłoka z żywicy epoksydowej
  • Gruba powłoka, opcjonalnie wypełniona i posypana kruszywem suszonym w piecu
  • Wysoka odporność na ścieranie i chemikalia

Obszary zastosowań

  • Powłoka do parkingów
  • Do stosowania w obszarach przemysłowych, takich jak magazyny, hale produkcyjne, warsztaty itp.
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123