Właściwości

  • Dwukomponentowa, barwna,powłokowa żywica epoksydowej
  • Powłoka o wysokiej odporności chemicznej

Obszary zastosowań

  • Powłoka przewodząca na podłoża mineralne i stalowe
  • REACh - scenariusze ekspozycji:czasowainhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123