Właściwości

  • Dwuskładnikowa, pigmentowana powłoka z żywicy epoksydowej do stosowania w przemyśle
  • Powłoka o zwiększonej zdolności do mostkowania pęknięć oraz zwiększonej odporności mechanicznej i chemicznej
  • Możliwe są gładkie, antypoślizgowe i/lub przewodzące prąd wykończenia

Obszary zastosowań

  • Powłoka do łącznego narażenia chemicznego i mechanicznego lub do stałego przetwarzania
  • Do stosowania w przemyśle lub porównywalnych obszarach
  • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123