Właściwości

  • Dwuskładnikowy, pigmentowany materiał powłokowy na bazie poliuretanu
  • Napełnianie i rozciąganie piaskiem kwarcowym wysuszonym w piecu
  • Zwiększona odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Aplikacje

  • System powłok dla parkingów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Zatwierdzone zgodnie z TL/TP BEL-B3 dla budowy systemu OS 10
  • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, zastosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123