Właściwości

  • Wysoce elastyczna, mostkująca rysy warstwa pośrednia (warstwa pływająca) na bazie poliuretanu
  • Dynamiczne mostkowanie pęknięć, nawet w niskich temperaturach do -20°C

Obszary zastosowań

  • Zasadniczo na zewnątrz, w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub między pokładami, narażonych na lekkie lub średnie uderzenia mechaniczne
  • Certyfikowany w systemie OS 11a/b zgodnie z DIN V 18026 i EN 1504-2
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123