Właściwości

  • Elastyczna warstwa ścieralna na bazie poliuretanu
  • Wysoka odporność na zużycie

Obszary zastosowań

  • Zasadniczo między pokładami i na zewnątrz w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, narażonych na lekkie lub średnie uderzenia mechaniczne.
  • Certyfikowany w ramach systemu OS 11a zgodnie z DIN V 18026 i EN 1504-2.
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123