Właściwości

 • Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na UV, szybkowiążąca powłoka na bazie modyfikowanego poliuretanu 
 • Wykazuje wysoką odporność na rozcieńczonekwasy, zasady orazroztwory soli
 • Możliwa aplikacja farby, wałka i sprayu
 • Wydłużenie czasu pracy i przyspieszenie procesu utwardzania
 • Utwardzanie nie związane z wpływem temperatury i wilgotności
 • Temperatura i wilgotność nie wpływa na właściwości materiału i możliwości aplikacji
 • Krótki czas oczekiwania pomiędzy dwoma etapami pracy
 • Wysoka odporność na ścieranie i szkodzenia mechaniczne
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej

 

Obszary zastosowań

 • Powłoka na podłoża mineralne lub jako powłoka zamykająca (wierzchnia)
 • Renowacja starej powłoki
 • Zastosowanie nawet w złych warunkach atmosferycznych

 

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123