Właściwości

  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Bezrozpuszczalnikowy i nie zawierający zmiękczaczy
  • Odporność na uderzenie gorącej wody do +60°C
  • Odporność na mycie wysokociśnieniow

Obszary zastosowań

  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • REACh – scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbk

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123