Właściwości

  • Dwuskładnikowa dyspersja żywicy epoksydowej
  • Wysoka przewodność elektryczna zapewniająca możliwość rozładowania
  • Niski opornik elektryczny odpowietrznika R zgodnie z DIN EN 1081

Obszary zastosowań

  • Podkład przewodzący prąd elektryczny do powłok i uszczelniaczy przewodzących prąd elektryczny
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123