Właściwości

  • Gruntowanie podłoży mineralnych pod posadzki systemu MC-DUR PowerCoat 240 i MC-DUR PowerCoat 280
  • Barwna powłoka zamykająca antypoślizgową zasypkę w systemach MC-DUR PowerCoat 240 i MC-DUR PowerCoat 280
  • Wolny od rozpuszczalników lotnych i zmiękczaczy

Obszary zastosowań

  • Przemysł spożywczy
  • Myjnie samochodowe i przepompownie paliw
  • Przemysł metalowy i chemiczny
  • REACh – scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
  • Atest PZH z dopuszczeniem do stosowania w branży spożywczej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123