Właściwości

 • Samorozlewna, płynna zaprawa, zalecana grubość 4 do 6 mm
 • Układanie przy pomocy rakli
 • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 • Wysoka odporność na udar i przebicia
 • Odporny na media o temperaturze do 80°C
 • Odporny na mycie wysokociśnieniowe i lekkie czyszczenie parowe
 • Wolny od rozpuszczalników lotnych i zmiękczaczy
 • Antypoślizgowy, regulowany stopień szorstkości

Obszary zastosowań

 • Przemysł spożywczy
 • Myjnie samochodowe i przepompownie paliw
 • Przemysł metalowy i chemiczny
 • REACh – scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Atest PZH z dopuszczeniem do stosowania w branży spożywczej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123