Właściwości

 • Zalecana grubość 8 do 12 mm
 • Układanie przy pomocy rakli
 • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 • Bardzo wysoka odporność na udar i przebicia
 • Odporny na media o temperaturze do 120°C (przy grubości ≥ 9 mm)
 • Odporny na mycie wysokociśnieniowe i parowe (przy grubości ≥ 9 mm)
 • Wolny od rozpuszczalników lotnych i zmiękczaczy
 • Antypoślizgowy, regulowany stopień szorstkości

Obszary zastosowań

 • Przemysł spożywczy
 • Myjnie samochodowe i przepompownie paliw
 • Przemysł metalowy i chemiczny
 • REACh – scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Atest PZH z dopuszczeniem do stosowania w branży spożywczej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123