Właściwości

 • Dwukomponentowa, o niskiej zawartości rozpuszczalnika, paroprzepuszczalna, odporna na działanie UV, szyb-kowiążąca żywica reaktywna na bazie Technologii KineticBoost ®
 • Właściwości antystatyczne, przewodzące (rozpraszające), (Raport 10-449-2019, Grupa B.E.)
 • Wiązanie jest mało uzależnione od temperatury i wilgoci
 • Krótkie odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami technologicznymi
 • Dobra odporność na rozcieńczone kwasy, zasady i roztwory soli
 • Możliwość nakładania powłoki pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 • Dłuższy czas obróbki i przyspieszony czas wiązania
 • Bardzo dobra odporność na ścieranie i zarysowania

Obszary zastosowań

 • Antyelektrostatyczna, przewodząca powłoka na podłożach mineralnych oraz jako przewodząca warstwa zamykająca
 • Powłoka dla obszarów ESD (EPA) również z wykorzystaniem uziemienia ludzi poprzez układ : specjalistycz-ne obuwie – posadzka przewodząca
 • Możliwość układania również w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • REACh- scenariusz ekspozycji: obróbka, stała inhalacja, czasowy kontakt z wodą

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123