Właściwości

 • Dwuskładnikowa, o niskiej zawartości rozpuszczalnika, odporna na działanie UV, szybkowiążąca żywica reaktywna na bazie
  KineticBoost-Technology®
 • Mostkująca rysy
 • Wiązanie nie uzależnione od temperatury i wilgoci
 • Krótkie odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami technologicznymi
 • Dobra odporność na rozwodnione kwasy, zasady i roztwory solne
 • Możliwość nakładania powłoki pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 • Dłuższy czas obróbki i przyspieszony czas wiązania
 • Powłoka otwarta na dyfuzję

Obszary zastosowań

 • Powłoka na podłoża mineralne
 • Renowacja starych powłok

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123