Właściwości

  • Dwuskładnikowa, zawierająca rozpuszczalnik powłoka z żywicy epoksydowej do stosowania na chłodniach kominowych
  • Wysoki opór przeciw dyfuzji pary wodnej i szkodliwym czynnikom
  • Dobra odporność na oddziaływanie rozcieńczonych kwasów, ługów i roztworów soli
  • Możliwość nakładania pędzlem, wałkiem i natryskiem

Obszary zastosowań

  • Lakier lub powłoka na powierzchnie żelbetowe i podłoża mineralne w chłodniach kominowych, również w przypadku przepływu dymu
  • Długoterminowe referencje i badania sprawdzające zgodnie z zaleceniami VGB R 612 U (produkt jest regularnie monitorowany przez urząd kontrolujący materiały)
  • REACH – scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123