Właściwości

  • Dwukomponentowa, rozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa do zastosowań w przemyśle
  • Nakładany przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku

Obszary zastosowań

  • Powłoki ochronne powierzchni stalowych oraz betonowych narażonych na podwyższone oddziaływanie chemiczne
  • Podwyższenie odporności betonowych elementów na mróz i kondensację wilgoci
  • Do zastosowań w przemyśle i obszarach pokrewnych
  • REACH- scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123