Właściwości

  • Szybko reagujące, mostkujące rysy, odporne na ścieranie
  • Aplikacja grubowarstwowa, również na powierzchniach pionowych i górnych
  • Dostępne również jako wykończenie antypoślizgowe, antystatyczne i/lub stabilne kolorystycznie.

Aplikacje

  • Ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed uderzeniami chemicznymi i mechanicznymi
    REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: długotrwały kontakt z wodą (z wyłączeniem wody pitnej), okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123