Właściwości

  • Szybko reagujący, mostkujący rysy, odporny na ścieranie
  • Możliwość zastosowania na ścianach i powierzchniach sufitowych w postaci grubszej powłoki
  • Powierzchnie mogą być dodatkowo antypoślizgowe, antystatyczne, stabilne kolorystycznie

Obszary zastosowań

  • Ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed obciążenami chemicznymi i mechanicznymi
  • Renowacja zbiorników na ciecze (grube powłoki w systemie MC-FLEX plus)
  • REACH - możliwe scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123