Właściwości

  • Powłoka bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana, na bazie poliuretanu
  • Może być stosowany za pomocą skrobaka
  • Wysoka odporność chemiczna i odporność na ścieranie

Aplikacje

  • Powłoka ścienna i podłogowa dla podłoży o podwyższonych wymaganiach w zakresie mostkowania pęknięć statycznych
  • Ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed uderzeniami chemicznymi i mechanicznymi
  • Klej i wypełniacz do systemu MC-FLEX 2097 plus (homologacja DIB- Z-59.31-281)
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: długotrwały kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123