Właściwości

  • Powłoka bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana, na bazie poliuretanu
  • Samoniwelacja
  • Może być stosowany za pomocą skrobaka
  • Wysoka odporność chemiczna i odporność na ścieranie
  • Odporne na ruch pieszy, antypoślizgowe powierzchnie uzyskuje się poprzez posypywanie piaskiem kwarcowym

Obszary zastosowań

  • Powłoka podłogowa dla podłoży o podwyższonych wymaganiach w zakresie mostkowania pęknięć statycznych
  • Ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed uderzeniami chemicznymi i mechanicznymi
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: długotrwały kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123