Właściwości

  • Suszony piasek kwarcowy, pokryty aktywną chemicznie substancją poprawiającą przyczepność
  • Szybsze wysychanie wilgoci kondensującej z zasypanych powierzchni
  • Uziarnienie 0,4 - 0,8 mm

Obszary zastosowań

  • Poprawa przyczepności pomiędzy warstwą gruntującą lub wyrównującą z bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej a warstwą zasadniczą z bezrozpuszczalnikowej żywicy poliuretanowej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123