Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowy i bez zmiękczaczy
  • Prawie bezskurczowe utwardzanie
  • Nieprzepuszczalny dla płynów
  • Odporny na temperatury w zakresie od -40°C do +80°C
  • Spełnia wymagania dla zaprawy na bazie żywicy reaktywnej (PC) określone w ulotce dotyczącej konserwacji powierzchni komunikacyjnych wykonanych z betonu (TP BEB RH-StB 02).

Obszary zastosowań

  • Wyrównywanie pęknięć i otworów w powierzchniach poziomych
  • Wypełnienie fundamentów słupków barierki
  • Ustanowienie słupków poręczy i barier ochronnych
  • Scenariusze narażenia poddane ponownej ocenie: kontakt z wodą perodynamiczny, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123