Właściwości

  • Dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowej, do zastosowań w przemyśle
  • Do stosowania również na matowowilgotne podłoża mineralne
  • Dobrze wypełnia się kruszywem mineralnym
  • Zwypełnieniem kruszywem, wytrzymałyna wysokie obciążenia mechaniczne
  • Łatwa aplikacja, nie wydziela zapachu

Obszary zastosowań

  • Gruntowanie suchych oraz matowo wilgotnych podłoży mineralnych np. posadzek mających kontakt z gruntem
  • Spoiwo epoksydowe do warstw zamykających lub wyrównujących
  • Wytwarzanie zapraw z żywic reaktywnych
  • Do stosowanie w przemyśle i podobnych obszarach
  • REACh-scenariusze ekspozycji: stała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123