Właściwości

 • Dwukomponentowa,uniwersalna żywica epoksydowa do zastosowań w przemyśle
 • Wysoki stopień możliwości wypełniania kruszywem mineralnym
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
 • Po wypełnieniu kruszywem wysoka odporność na obciążenia mechaniczne oraz chemiczne
 • Zgodnie z rozporządzeniem UE 2004/42 (norma Decopaint): 0 % LZO (0 g/l)

Obszary zastosowań

 • Do gruntowania podłoży mineralnych pod bezrozpuszczalnikowe żywiczne warstwy posadzkowe
 • Jako część systemu ochronnego MC-DUR 1800, MC-DUR 1900i MC-DUR 1900 Plus (wg §62WHG)
 • Jako spoiwo dla żywicznych warstw szpachlowych i wyrównawczych
 • Jako warstwa sczepna do zapraw pod powłoki z żywic reaktywnych
 • Do wytwarzania samopoziomujących powłok i zapraw żywicznych
 • REACh-scenariusze ekspozycji: czasowykontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123