Właściwości

 • Wiązany żywicą, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy
 • O wysokiej przyczepności, stabilny
 • Nie wymaga pielęgnacji
 • Nadaje się do obróbki ręcznej oraz do natrysku
 • Miękko plastyczna, łatwa do obróbki konsystencja
 • Może być stosowany jako szpachlówka wyrównawcza, drapana oraz zamykająca pory i jamy
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Odporny na zmiany temperatury, mróz i sole odladzające
 • Klasa R4 zgodnie z normą EN 1504 część 3
 • Trudnopalny, klasa materiałów budowlanych C-s1, d0 wg EN 13501-1

Obszary zastosowań

 • Szpachlówka do stosowania na nowych oraz na istniejących obiektach budowlanych (w szczególności w tunelach), w obszarach niepodlegających bezpośrednio obciążeniom mechanicznym takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdów
 • Przetestowany z MC Color T 21 i MC-DUR 2496 CTP oraz certyfikowany jako wewnętrzny system powłokowy dla tuneli
 • Do wyrównywania podłoży mineralnych takich jak wewnętrzne powierzchnie ścian tuneli
 • Certyfikacja zgodnie z normą DIN EN 1504 część 3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3
 • Spełnia wymagania dla systemów powłok ochronnych dla tuneli i kolorystyki „Astra Merkblatt Tunnelbeschichtungssysteme und Farbgebung”
 • Spełnia wymagania dla powłok ochronnych do tuneli „ÖBV Merkblatt Tunnelbeschichtungen”

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123