Właściwości

  • Dwukomponentowa uniwersalna żywica epoksydowa do zastosowań w przemyśle
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Wodoszczelna przy wypełnieniu kruszywem do 1:10 (Specjalne kruszywo SK-2)
  • Samorozlewna przy wypełnieniu kruszywem do 1:3
  • Po wypełnieniu kruszywem wysoka odporność na obciążenia mechaniczne oraz chemiczne, także na obciążenia statyczne, toczne oraz ścieranie

Obszary zastosowań

  • Do gruntowania podłoży mineralnych pod powłoki posadzkowe
  • Jako spoiwo dla żywicznych warstw szpachlowych i wyrównawczych
  • Do wytwarzaniazapraw żywicznych
  • Do scalania rys suchych o rozwartości 1-2 mm
  • REACh - scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123