Właściwości

  • Dobra chemoodpornosć (patrz lista odporności), szczególnie na oleje i smary
  • Mycoflex 250 SP = stabilny,aplikacja natryskiem lub szpachlowanie, odkształcenie: elastyczne 15%
  • Mycoflex 250 VE = samorozlewny, samopoziomujący, odkształcenie elastyczne 10%
  • Możliwość stosowania na beton, tynk,cegłę, drewno, powłoki epoksydowe lub poliuretanowe

Obszary zastosowań

  • Elastyczne uszczelnienie dylatacjiw budownictwie wysokim, podziemnym, prefabrykacji i montażu
  • Przyłącza i dylatacje w kanałach ściekowych i wody użytkowej
  • Dylatacje w posadzkach hal przemysłowych, warsztatach, parkingach
  • Szczeliny dylatacyjne oraz połączenia na balkonach i tarasach

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123