Właściwości

  • Dwukomponentowa kompozycja polisulfidowokauczukowa
  • Wysoka chemoodporność (patrz lista odporności)
  • Odkształcenie elastyczne 25%
  • Możliwość aplikacji natryskiem,stabilny na elementach pionowych

Obszary zastosowań

  • Elastyczne wypełnienie dylatacji pionowych obciążonych intensywnym oddziaływaniem płynnych substancji chemicznych
  • Uszczelnianie kostki betonowej na stacjach benzynowych zgodnie z wytycznymi KIWA
  • Uszczelnienie fug na powierzchniach obciążonych ruchem

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123