Właściwości

  • Dwuskładnikowy polisiarczkowo-gumowy
  • Wysoka odporność na chemikalia (patrz tabela odporności)
  • Całkowite odkształcenie sprężyste: 25 %.
  • Samoniwelujące się w spoinach poziomych o nach

Obszary zastosowań

  • Elastyczna cementacja poziomych połączeń ruchomych o zwiększonym oddziaływaniu chemicznym płynnych substancji chemicznych
  • Uszczelnianie betonowych kostek brukowych wokół stacji benzynowych zgodnie z normą KIWA

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123