Właściwości

  • Dwuskładnikowa żywica epoksydowa zawierająca rozpuszczalnik
  • Niska lepkość
  • Szybki czas utwardzania oraz schnięcia; możliwy krótki czas obróbki

Obszary zastosowań

  • Grunt pod elastyczne spoinowanie powierzchni obciążonych chemikaliami oraz smarami
  • Uszczelnianie spoin na terenie stacji benzynowych
  • Uszczelnianie spoin na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym
  • Gruntowanie pod żywice na podłożach typu stali, stali szlachetna, stali ocynkowana, miedz, mosiądz

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123