Właściwości

  • Dwukomponentowa kompozycja poluretanowa modyfikowanazwiązkami węgla
  • Dobra chemoodpornosć (patrz lista odporności), szczególnie na oleje i materiały pędne
  • Odkształcenie elastyczne 20%
  • Mycoflex 450 SP = stabilny, możliwość aplikacji natryskiem oraz poprzez szpachlowanie
  • Mycoflex 450 VE = półpłynny, samopoziomujący

Obszary zastosowań

  • Elastyczne uszczelnienie dylatacjiw budownictwie mostowym, podziemnym oraz wodnym
  • Połączenia oraz szczeliny dylatacjne w oczyszczalniach ścieków, kanałach ściekowych, zbiornikach wody użytkowej, tacach awaryjnych na olej itp.
  • Dylatacje w posadzkach hal przemysłowych, warsztatach, parkingach

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123