Właściwości

  • Gotowa do użycia dwuskładnikowa żywica duromerowa na bazie epoksydu
  • Łatwy do nakładania ręcznie z dwukomorowych kartridży za pomocą dozownika MC-Fastpack Power-Tool
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Tiksotropowy, stabilny, do zacierania
  • Dobra przyczepność do suchych i średnio wilgotnych powierzchni mineralnych oraz suchych pianek polimerowych o otwartych porach
    Szybki rozwój siły

Obszary zastosowań

  • Klej do listew w systemie Mycoflex Resyst do łączenia listew z bokami spoin i do łączenia listew poprzecznych
  • Opracowany do klejenia w zakresie wysokich wymagań odporności chemicznej i małych wymiarów szczelin
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowe kontakt z wodą, okresowe wdychanie, narażenie podczas aplikacji

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123