Właściwości

 • Szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica organiczno-mineralna
 • Wypiera wodę
 • Niepieniący się
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie
 • Niskopalny
 • Nieszkodliwy dla wód gruntowych

 

Obszary zastosowań

 • Uszczelnianie i wzmacnianie jam i pustych miejsc w strefach górskich. luźnych skał klastycznych, gruntów
 • Zwiększenie nośności gruntu budowlanego pod płytami dennymi i fundamentami
 • Kontrolowane unoszenie płyt dennych i płyt fundamentowych w konstrukcjach budowlanych
 • Kontrolowane podnoszenie płyt pokładowych zgodnie z ZTV BEB Stb
 • Uszczelnianie i wzmacnianie ubytków i pęknięć w budynkach wykonanych z betonu i muru
 • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w budynkach betonowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123