Właściwości

 • Dwuskładnikowa
 • Bardzo dobra iniekcjonalność dzięki bardzo niskiej lepkości
 • Niewielkie napięcie powierzchniowe
 • Zmienna reaktywność 
 • MC-Montan Injekt DS reaguje powoli
 • Wypiera wodę
 • Długotrwała wysoka wodoszczelność
 • Wysoka elastyczność
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Kontrolowane tworzenie porów z ograniczonym wzrostem objętości, nie pieni się
 • Zgodne z klasą materiałów budowlanych B2 pod względem zachowania się w warunkach pożaru wg DIN 4102
 • Spełnia normy DIBt dotyczące oceny wpływu materiałów budowlanych na grunt i wody gruntowe

Aplikacje

 • Elastyczne uszczelnianie przepaści i ubytków w strefach górskich, luźnych skał, ziemi, gruntu budowlanego i konstrukcji w bryłach wykopów budowlanych, tunelach i specjalnych konstrukcjach podziemnych przewodzących wodę oraz przewodzących wodę pod ciśnieniem
 • Uszczelnienie obiektów hydrotechnicznych i tam, obiektów na wodę przeznaczoną do spożycia oraz obiektów oczyszczalni ścieków
 • Uszczelnienie połączeń rurowych i liniowych studzienek kanalizacyjnych infrastruktury inżynierii ścieków
 • Stabilizacja gruntu budowlanego przed ryzykiem przesączania się gruntu
 • Uszczelnianie pustek i pęknięć w konstrukcjach wykonanych z betonu i muru
 • Uszczelnianie złączy ruchomych w konstrukcjach

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123