Właściwości

 • Dwuskładnikowa
 • Reaktywna, polimerowa żywica iniekcyjna o szczególnie niskiej lepkości
 • Reaguje na odporną na nacisk, twardą, elastyczną piankę poprzez zwiększenie objętości
 • Krótki czas reakcji ok. 1 min
 • Wypierają wodę
 • Zwiększenie objętości przy użyciu określonej piany
 • Zgodność z klasą materiałów budowlanych B2 dla zachowania się w warunkach pożaru wg DIN 4102 w medium iniekcyjnym
 • Generalnie zatwierdzony przez władze budowlane do iniekcji w kontakcie z glebą i wodami gruntowymi (DIBt)
 • Badane zgodnie z ZTV TL BEB-Stb w zakresie strukturalnego zabezpieczenia powierzchni komunikacyjnych w konstrukcjach betonowych

Obszary zastosowań

 • Zwiększenie nośności gruntu budowlanego pod płytami dennymi i fundamentami
 • Mocowanie płyt betonowych na powierzchniach komunikacyjnych
 • Kontrolowana iniekcja unoszących się płyt podstawowych i płyt fundamentowych
 • Uszczelnianie i wzmacnianie ubytków i pęknięć w budynkach wykonanych z betonu i muru
 • Uszczelnianie sztywnych połączeń w budynkach betonowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123