Właściwości

 • Szybko reagujące 
 • Żywica kompensacyjna dla głębokości do 10 m
 • Mocno pęczniejąca, nie podlega odkształceniom pod wpływem obciążeń
 • Wodoodporny
 • Redukuje wibracje
 • Zgodne z klasą materiałów budowlanych B2 według DIN 4102 zachowanie się w warunkach pożaru w medium iniekcyjnym

Obszary zastosowań

 • Konsolidacja gleb w głębokich warstwach gleby
 • Wypełnienie ubytku o średnicy do 60 cm
 • Zwiększenie pojemności budynków pod fundamentami
 • Podnoszenie i stabilizowanie struktur
 • Stabilizacja podłoża gruntowego pod trasami ruchu
 • Scenariusze narażenia ocenione w ramach REACH: stały kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123