Właściwości

  • Wysokowydajna, pneumatycznie napędzana pompa wysokociśnieniowa
  • Kompaktowa konstrukcja dwukołowa
  • Kompletnie wyposażony w węże wysokociśnieniowe i głowicę mieszającą
  • Wydajna technologia mieszania rusztu, opcjonalnie rozszerzalna dla materiałów o dużej lepkości

Obszary zastosowań

  • Dozowanie, mieszanie i wtryskiwanie żywic reakcyjnych o podobnej lepkości pojedynczych składników
  • Kombinacja 1-komponentowego wtrysku wstępnego pianki elastomerowej zatrzymującego wodę  i 2-komponentowego wtrysku głównego
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123