Właściwości

  • Żywica duromerowa na bazie żywicy epoksydowej o niskiej lepkości
  • Solidne wiązanie
  • Odporny na ściskanie
  • Gwarancja wytrzymałości na rozciąganie
  • Wiskoplastyczny
  • Dwa warianty czasu przetwarzania

Obszary zastosowań

  • Łączenie balastu na drodze i torach (mocowanie w suchych warunkach)
  • Klejenie luźnych części skał
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123