Właściwości

  • Żywica duromerowa na bazie poliuretanu,o niskiej lepkości
  • Krótki czas wiązania
  • Właściwości scalające
  • Spełnia normy KTW Grupa C (elementy budowlane)
  • Spełnia wymogi DIBt-karta techniczna „Ocena i klasyfikacja wpływu materiałów budowlanych naglebę i wody gruntowe” (stan na 11/2000)
  • O niskiej palności (klasyfikacja materiałów budowlanych B1 według DIN 4102)

Obszary zastosowań

  • Wzmacnianie tłucznia (podsypki) pod podkładami kolejowymi oraz wzdłuż krawędzi toru. Wbudowywanie w warunkach suchych oraz ograniczonej wilgotności
  • REACH - oczekiwane scenariusze ekspozycji: kontakt z wodą stały, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123