Właściwości

  • Niskolepka suspensja cementowa o dobrych właściwościach iniekcyjnych
  • Długi czas obróbki
  • Szybki przyrost wytrzymałości
  • Niezmienia objętości podczas wiązania
  • Przywraca alkaliczność
  • Bez zawartości chlorków

Obszary zastosowań

  • Siłowe, wzmacniające wypełnienie rys, wąskich spoini pustek w betonie i w murze w warunkach suchych, wilgotnych oraz przy napływie wody
  • Wstępna iniekcja większych pustek w betonie, przed zasadniczą, uszczelniającą powierzchniowo iniekcją przy użyciu żywic syntetycznych
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123