Właściwości

 • Dwuskładnikowy klej o wysokiej lepkości na bazie poliuretanu
 • Łatwy do mieszania
 • Wiskoplastyczny
 • Możliwość zacierania
 • Tiksotropowy, stały
 • Dobra przyczepność do powierzchni mineralnych i metalowych

Obszary zastosowań

 • Klejenie mineralnych i metalowych materiałów budowlanych i różnych tworzyw sztucznych
 • Zabezpieczenie pęknięć
 • Klej wiążący do pakerów przyczepnych do prac wtryskowych
 • Uszczelnianie pęknięć i otwartych wnęk
 • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, zastosowanie pakerów adhezyjnych do wstrzykiwań
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123