Właściwości

  • Niskolepka żywicaduromerowa na bazie epoksydu
  • Wysoki stopień penetracji
  • Szybki przyrost wytrzymałości
  • Wiąże również przy obciążeniach dynamicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie

Obszary zastosowań

  • Sklejająca siłowo wypełnienie rys, fug, pustek w budownictwie ogólnym, wysokim i podziemnym w konstrukcjach suchych
  • Wypełnienie pod ciśnieniem węży iniekcyjnych
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123